1. Wstęp

Marinet Dariusz Stenka wydawca aplikacji „Pomocnik Wędkarza” przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Z powyższych względów gromadzimy tylko dane niezbędne do poprawnego działania aplikacji.

Marinet Dariusz Stenka bez zgody użytkownika nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

2. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

3. Dane zbierane w przypadku forum i kontaktu użytkownika

W aplikacji jest możliwość korzystania z forum wędkarskiego, gdzie dostęp do funkcjonowania forum jest dobrowolny. Aplikacja przechowuje informację o id użytkownika na forum bądź w przypadku logowania poprzez zewnętrzny serwis Facebook id użytkownika używanego przez API Facebook. Jakiekolwiek przekazywanie danych w API jest dodatkowo zabezpieczane kluczem prywatnym.

Dane wykorzystywane do logowania to email oraz hasło jednak ze względów bezpieczeństwa nie są one przechowywane w aplikacji.

4. Wykorzystywanie danych

Marinet Dariusz Stenka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne dotyczące np. ilości wizyt. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

5. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów innych niż Marinet Dariusz Stenka, w tym serwisów, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji mobilnych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami prywatności stosowanymi przez te podmioty.

6. Kontakt

Marinet Dariusz Stenka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności oraz poinformowanie użytkowników aplikacji o zmianie.

Wszystkie zbierane za pośrednictwem niniejszego serwisu dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności, jak również w celu modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@pomonik-wedkarza.pl